Juha Pasanen

Purjehduksenopettaja / Navigointiopettaja

Purjehduksenopettajat PORY ry:n Auktorisoima Purjehduksenopettaja
Päällikkötutkinto (Suomen Purjehdus ja Veneily)
Auktorisoitu navigaatiokouluttaja (Suomen navigoinninopettajat)
Suomen Navigaatioliiton tutkinnot: Saaristo, Rannikko, Avomeri, Cevni
Auktorisoitu navigaatiokouluttaja: Saaristo, Rannikko, Avomeri ja Cevni (Suomen Navigaatioliitto)
VHF-lupakirja (SRC)
Huviveneenkuljettaja lupakirja (Trafi)
Vuokraveneen kuljettajakirja (Trafi)

juha.pasanen (a) purjehdus.net

Paluu