Mika Piiroinen

Avomeriopettaja

Avomeriopettaja
Purjehduksenopettajat PORY:n hallituksen jäsen
Purjehduksenopettajat PORY ry:n opettajakoulutuksesta vastaava
Purjehduksenopettajat PORY ry:n Auktorisoima avomeriopettaja
Suomen Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Auktorisoima avomeriopettaja
Avomeripäällikkö (Suomen Purjehdus ja Veneily)
Auktorisoitu navigaatiokouluttaja (suomen Navigoinninopettajat)
Auktorisoitu navigaatiokouluttaja: Saaristo, Rannikko, Cevni (Suomen Navigaatioliitto)
Auktorisoitu Suomen Veneilyliiton venekouluttaja (Suomen Purjehdus ja Veneily)
Huviveneenkuljettaja lupakirja (Trafi)
Vuokraveneen kuljettajakirja (Trafi)
VHF -lupakirja (SRC)
Auktorisoitu venekatsastaja (Suomen Purjehdus ja Veneily)
Tutkinnontarkastaja (Kansainvälinen huviveneen kuljettajakirja)
Jäsenyys RYA (Royal Yachting Association)

mika.piiroinen (a) purjehdus.net
0400 845 545

Paluu