Rio Rajala

Saaristo- ja Rannikkolaivuritutkinnot, Avomerinavigoinnin tutkinto (Suomen Navigaatioliitto)
Päällikkötutkinto (Suomen Purjehduksenopettajat ry PORY)
Purjehduksenopettajat PORY ry:n Auktorisoima Purjehduksenopettaja