Tommi Koskinen

Purjehduksenopettaja / Navigointiopettaja

Saaristo-, Rannikko- ja Avomerilaivuritutkinnot (Suomen Navigaatioliitto)
Päällikkötutkinto
Purjehduksenopettajat PORY ry:n Auktorisoima Purjehduksenopettaja
VHF (Trafi)
Kansainvälinen huviveneen pätevyys (Trafi)
CEVNI (Suomen Navigaatioliitto)

tommi.koskinen (a) purjehdus.net

Paluu